Skip to main content

Wie we zijn

Kristalkind Kinderopvang

Toonaangevend in Kinderopvang

Bij Kristalkind begrijpen we dat pedagogisch begeleiden draait om verantwoord handelen in het nu. Het betekent steeds weer opnieuw kijken, luisteren en invoelen wat zich aandient. Wanneer kinderen een kinderdagverblijf bezoeken, ervaren ze twee verschillende werelden: de wereld van thuis en die van het kinderdagverblijf. Ons doel bij Kristalkind is om deze werelden zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Dit bereiken we door naast de ouders rondom het kind te staan en hen te betrekken bij de pedagogiek van het kinderdagverblijf. De keuze voor kinderopvang moet altijd goed aanvoelen, voor zowel het kind als de ouder.

Transformatie door de jaren heen

In 1990 werd onze kinderopvang opgericht, misschien herken je ons eerder onder de naam Het Draakje. Sinds 29 september 2016 hebben we echter een nieuwe naam aangenomen, wat samenviel met de ontwikkeling en verrijking van onze pedagogische aanpak in de afgelopen jaren. Deze groei bracht ons op zoektocht naar een naam die beter bij ons paste: Kristalkind Kinderopvang. Bij het kiezen van de nieuwe naam, het ontwerpen van het logo en het definiëren van de kenmerken van onze kinderopvang, lieten we ons inspireren door het regenboogkristal. Dit facet geslepen loodkristal vangt het zonlicht op een manier op waarbij het licht breekt en een prachtig kleurenspectrum creëert. Het gezamenlijke kleurenspectrum heeft een aanzienlijke invloed op onze emoties en ons gevoel van welzijn. Het zijn kleuren in hun meest pure, schitterende en prachtige vorm. Deze eigenschappen van het regenboogkristal symboliseren de uniekheid van elk kind.

Onze missie is duidelijk

Ouders ondersteunen bij de zorg voor hun kinderen. We staan voor individuele aandacht op het gebied van zorg en ontwikkeling voor elk kind. Elk kind verdient het om gezien, gehoord en begrepen te worden. Bij Kristalkind draait alles om het luisteren naar wat een kind verbaal en non-verbaal te vertellen heeft en om het aanvoelen van de behoeften van het kind.

Wat maakt Kristalkind bijzonder?

Bij Kristalkind koesteren we drie fundamentele kernwaarden die de kern van onze kinderopvangfilosofie belichamen:

In ons kinderdagverblijf geloven we in de kracht van individuele aandacht. We begrijpen dat elk kind uniek is en daarom verdient elk kind onverdeelde individuele aandacht. Onze benadering is gebaseerd op een open blik, waarbij we luisteren naar wat elk kind te vertellen heeft, zowel verbaal als non-verbaal.

We erkennen de cruciale rol die ouders spelen in de opvoeding van hun kinderen. Bij Kristalkind gaan we verder dan alleen kinderopvang; we stimuleren ouderbetrokkenheid actief bij onze pedagogische aanpak. Samen creëren we een ondersteunende omgeving waarin jouw kind kan floreren.

Bij Kristalkind omarmen we vernieuwing in de kinderopvangsector. Onze benadering is gericht op transparantie, samenwerking en flexibiliteit. We denken graag met u mee en zijn altijd hulpvaardig. Onze inzet is uitsluitend gericht op het welzijn van uw kind en u als ouder. Bij Kristalkind blijven we streven naar een betere toekomst voor alle kinderen.

Onze locaties

Locatie Belcrum
Minckelersstraat 27
4816 AD Breda

Tijdelijke locatie > Neubourgstraat 13, Breda

Locatie Ginneken
Bavelselaan 57
4835 GR Breda

+31 76 560 0974
info@kristalkind.nl