Skip to main content

Ouderapp

De ouderapp is niet alleen een bron van informatie, maar fungeert ook als een krachtige administratieve tool. Vanaf 13 mei is de ouderapp voorzien van een uitgebreide update met diverse veranderingen. De handleiding moet nog worden bijgewerkt om aan te sluiten bij de nieuwe functionaliteiten.
Gegevens

Je persoonlijke gegevens of die van je kind(eren) wijzigingen.

Planning

Bekijk de komende opvangmomenten en meld je kind af vóór de aanvangstijd van de opvang.

Aanvragen

Gemakkelijk opvang, ruiling, vakantie en studiedagen aanvragen.

Inzage

Inzage in gegevens, overeenkomsten, jaaropgaven, jaarbegrotingen, facturen en budgetten.

Download de ouderapp op je smartphone!

De pincode is 1135

Onze locaties

Locatie Belcrum
Minckelersstraat 27
4816 AD Breda

Locatie Ginneken
Bavelselaan 57
4835 GR Breda

+31 76 560 0974
info@kristalkind.nl