Over Kristalkind

Kinderopvang
Kristalkind

Toonaangevend in kinderopvang

Pedagogisch begeleiden gaat om verantwoord handelen in het nu, steeds weer opnieuw kijken, luisteren en invoelen wat zich aandient. Wanneer kinderen een kinderdagverblijf bezoeken betekent dit dat ze te maken krijgen met twee werelden: de wereld thuis en die van het kinderdagverblijf. Het is de doelstelling van Kristalkind deze werelden zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Dit doen we door met de ouders rondom het kind te gaan staan. De pedagogiek in een kinderdagverblijf zal voor de ouder een afstemming zijn die in lijn ligt met de eigen normen en waarden. Een zorgvuldige keuze want kinderopvang moet altijd goed voelen.

Kind


Centraal staat de individuele aandacht op gebied van zorg en ontwikkeling voor het kind. Ieder kind verdient het dat er naar hem of haar wordt gekeken met een open blik. Dat er wordt geluisterd wat het kind verbaal maar ook non-verbaal te vertellen heeft. En aanvoelen wat een kind aan behoeften nodig heeft. Gezien, gehoord en aangevoeld worden!

Ouders


Als ouder(s) geef je de opdracht zo goed mogelijk voor je kind te zorgen. Om dit te kunnen waarborgen streven we naar een zo optimaal mogelijke kwaliteit van zorg rondom het kind. Ouders worden bij Kristalkind op verschillende manieren in contact gebracht met het pedagogisch werkwijze, tijdens breng- en haal momenten, oudergesprekken, organisatorische informatie en op eigen verzoek.

Organisatie


Kristalkind (voorheen Het Draakje) is ontstaan in 1990 vanuit een particulier initiatief. Kinderopvang is een serieuze dienstverlenende bedrijfstak. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een volwassen organisatie. Onze organisatorische en pedagogische werkwijze wordt gebruikt als een actief instrument dat steeds in beweging is. We zijn vernieuwend in kinderopvang.
We streven naar transparantie, denken graag mee, we stellen ons flexibel op en zijn hulpvaardig. We zetten ons in voor het kind en de ouder.

Vernieuwend

Pedagogisch Beleid

Eclectisch
De pedagogiek van Kristalkind is eclectisch. Dat wil zeggen dat de mooiste ideeën en gedachten van verschillende pedagogische stromingen zijn gefilterd en bij elkaar gebracht. Naast de literaire verantwoordingen hebben ervaring, studies en gesprekken met ouders en medewerkers mede bijgedragen. Hierdoor werken wij met een uniek en rijk pedagogisch beleid dat we steeds opnieuw in ontwikkeling brengen.

Wet kinderopvang
Kwaliteitseisen en veiligheid liggen vast in de Nederlandse wetgeving en vormen de basis voor ieder pedagogisch beleid. Door studie, aansluiting en samenwerking met de gemeente Breda, GGD, Brancheorganisatie Kinderopvang, Geschillencommissie en Erkend Leerbedrijf blijft Kristalkind up to date. Pedagogisch beleid en Inspectierapporten van de GGD zijn op beide locaties Ginneken en Belcrum in te zien.

Het ritme van de natuur en Jaarfeesten.
Rust, ritme en ruimte is de rode draad van ons pedagogisch handelen. In alle acties met de kinderen, hoe we omgaan met ouders en hoe we vorm geven aan onze werkdag verweven we op geheel eigen wijze deze drie basisvoorwaarden. Kristalkind creëert hierdoor een comfortabel leef- speel en slaapklimaat voor ieder kind. Het ritme van de dag is altijd herkenbaar. We volgen de natuur, de seizoenen en de jaarfeesten. Ritme is belangrijk om gezond en vitaal te worden en te blijven. Jaarfeesten zijn momenten van bijzondere aandacht en verbinding met de natuur, met de mensen om je heen en zelfs met je oorsprong en je toekomst. Door het vieren van de feesten wordt het gevoelsleven van het kind versterkt. Bij ieder jaarfeest hoort een creatief sfeerbeeld, versiering, spel, liedjes, versjes en verhalen. Wat zich buiten afspeelt halen we naar binnen.

“ Alleen met je hart kun je goed zien ”

 

Antoine De Saint-Exupéry – Le Petit Prince

Onze medewerkersgroep

De krachten van Kristalkind

Ben jij onze nieuwe collega?

 

klik hier voor de vacature